Tên sản phẩm: BMCNT – 02

  • Detex:                      2200
  • Chiều cao:               20 mm (±5%)
  • Cự ly hàng:              3/8 inch
  • Số sợi/cụm:              8 sợi/cụm
  • Chất liệu và trọng lượng cụm cỏ: PE/PP
  • Mật độ mũi khâu/m:              160 (±3%) mũi/ 1 mét dài
  • Mật độ mũi khâu/m2:             14700 mũi/㎡
  • Hình dạng sợi cỏ:      Sợi cỏ hình chữ D
  • Màu sắc:                    xanh đậm
Đánh giá của bạn