• Chất liệu   :  Polypropylene
  • Trọng lượng sợi: 950gm/m2
  • Dày   : 8mm
  • Khổ : 4 m
  • Phạm vi sử dụng : Văn phòng, hội trường, khách sạn, trường học và nhà ở tư gia…….

Tham-trai-san-mau-nau-PT143-1

Tham-trai-san-mau-nau-PT143-3

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]