Kí sự công trình thi công giấy dán tường tại Quảng Nam.

Đơn vị thi công: Công ty nội thất Phát Bình Minh

Hotline: 0905 999 404 – 0966 625 852

Hạng mục thi công: Thi công giấy dán tường Hàn Quốc

Địa điểm thi công: Quế Xuân – Quảng Nam

Vật liệu thi công: giấy dán tường Hàn Quốc.

Thời gian hoàn thiện công trình : 3 ngày.

giay-dan-tuong-quang-nam-14

giay-dan-tuong-quang-nam-13

giay-dan-tuong-quang-nam-12

giay-dan-tuong-quang-nam-11

giay-dan-tuong-quang-nam-10

giay-dan-tuong-quang-nam-05

giay-dan-tuong-quang-nam-06

giay-dan-tuong-quang-nam-07

giay-dan-tuong-quang-nam-08

giay-dan-tuong-quang-nam-09

giay-dan-tuong-quang-nam-04

giay-dan-tuong-quang-nam-03

giay-dan-tuong-quang-nam-02

giay-dan-tuong-quang-nam-01