Kí sự công trình thi công sàn nhựa hèm khóa tại Đà Nẵng.

Đơn vị thi công: công ty nội thất Phát Bình Minh.

Địa chỉ thi công: Đà Nẵng

Hạng mục thi công: Lót sàn chống ẩm

Vật liệu thi công: Sàn nhựa hèm khóa 4mm

Khối lượng thi công:

  • Sàn nhựa hèm khóa 4mm: 50m2

Thời gian thực hiện: 1 ngày.

Một vài hình ảnh thực tế thi công sàn nhựa hèm khóa 4mm.

thi-cong-san-nhua-hem-khoa-06

thi-cong-san-nhua-hem-khoa-14

thi-cong-san-nhua-hem-khoa-13

thi-cong-san-nhua-hem-khoa-12

thi-cong-san-nhua-hem-khoa-11

thi-cong-san-nhua-hem-khoa-10

thi-cong-san-nhua-hem-khoa-09

thi-cong-san-nhua-hem-khoa-08

thi-cong-san-nhua-hem-khoa-07

thi-cong-san-nhua-hem-khoa-03

thi-cong-san-nhua-hem-khoa-02

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]