Kí sự công trình thi công thảm nỉ trải sàn tại Quảng Bình

Đơn vị thi công: Công ty nội thất Phát Bình Minh

Địa chỉ: 175 Nguyễn Hữu Thọ – Hải Châu – Đà Nẵng.

Hotline: 0905 999 404 – 0966 625 852

Hạng mục thi công: thảm nỉ trải sàn nhà khách

Địa điểm thi công: Nhà Khách Duy Tân – Quân Khu 4 Biển Biển Bảo Ninh đường Võ Nguyên Giáp – TP Đồng Hới – Quảng Bình.

Vật liệu thi công: Thảm nỉ khổ 3,66m đế su

Khối lượng thi công: 1000m2

Thời gian hoàn thiện công trình : 5 ngày.

Một số hình ảnh hoàn thiện.

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-01

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-02

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-03

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-04

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-05

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-06

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-07

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-08

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-10

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-11

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-18

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-17

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-16

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-15

thi-cong-tham-trai-san-tai-quang-binh-14