Địa điểm thi công: Chợ Lệ Trạch – Đà Nẵng

Đơn vị thi công: Công ty nội thất Phát Bình Minh

Hạng mục thi công: 

  • Tấm pvc vân đá màu loang
  • Lam nhựa giả gỗ

Khối lượng thi công: 30m2 lam nhựa + 200m2 pvc vân đá

Thời gian hoàn thành: 3 ngày

Hình ảnh hoàn thiện công trình.

thi-cong-tam-pvc-van-da-15

thi-cong-tam-pvc-van-da-14

thi-cong-tam-pvc-van-da-13

thi-cong-tam-pvc-van-da-12

thi-cong-tam-pvc-van-da-11

thi-cong-tam-pvc-van-da-10

thi-cong-tam-pvc-van-da-09 thi-cong-tam-pvc-van-da-08

thi-cong-tam-pvc-van-da-07

thi-cong-tam-pvc-van-da-06

thi-cong-tam-pvc-van-da-05

thi-cong-tam-pvc-van-da-04

thi-cong-tam-pvc-van-da-03

thi-cong-tam-pvc-van-da-01

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]