Mỗi quốc gia đều sở hữu cho mình một hay nhiều lá cờ đại là biểu trưng cho quốc gia và vùng lãnh thổ. Trên thế giới hiện nay đã ghi nhận hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tồn tại. Mỗi nước sẽ có lá cờ riêng của mình.

Hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua hình ảnh của lá cờ quốc gia của tất cả nước trên thế giới cũng như ý nghĩa của quốc kì đối với một nước.

Quốc kì là gì? Ý nghĩa lá cờ các nước trên thế giới.

Quốc kì hay còn gọi là lá cở của quốc gia là loại cờ được dùng để làm biểu trưng cho 1 quốc gia.

Quốc kì có thể treo ở bất kì nơi nào như: trường học, bệnh viện, khu vực công cộng, cơ quan chính phủ. Một số nước thì quốc kì chỉ được treo ở những khu vực quân sự vào một khoảng thời gian cụ thể.

quoc-ki-01

Quốc kì hay lá cờ các nước xuất hiện từ rất lâu. Vào thời xưa, con người đã biết sử dụng lá cờ để biểu trưng cho một vị lãnh đạo, một lãnh chúa, chúng được sử dụng như một dấu hiệu nhận biết một quốc gia và trong quân sự là sự phân biệt và hiệu lệnh các đạo quân.

Ý nghĩa chính của quốc kì (lá cờ) chính là để phân biệt chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như thông cáo toàn thế giới về sự hiện diện của quốc gia đó.

Tất cả các loại cờ trên thế giới hiện nay.

Hiện nay, trên thế giới các nước thường sử dụng 2 loại quốc kì đó là quốc kì sử dụng đất liền và cờ hiệu trên biển. Mỗi loại lại phân biệt thành 3 loại khác.

Đối với quốc kì sử dụng trên đất liền thì sẽ có 3 loại là cờ dân sự, cờ chính quyền và cờ quân sự. Tùy theo quy định mà sử dụng khác nhau.

quoc-ki-02

Đối với cờ hiệu trên biển cũng sẽ có 3 loại đó là cờ hiệu dân sự, cờ hiệu chính quyền và cờ hiệu quân sự.

Tuy nhiên, một số quốc gia cũng chỉ sử dụng một lá cờ cho tất cả.

Hình ảnh tất cả lá cờ các nước trên thế giới.

quoc-ki-afghanistan quoc-ki-ai-cap quoc-ki-cac-nuoc-03 quoc-ki-cac-nuoc-04 quoc-ki-cac-nuoc-05
quoc-ki-cac-nuoc-06 quoc-ki-cac-nuoc-07 quoc-ki-cac-nuoc-08 quoc-ki-cac-nuoc-09 quoc-ki-cac-nuoc-10
quoc-ki-cac-nuoc-11 quoc-ki-cac-nuoc-12 quoc-ki-cac-nuoc-13 quoc-ki-cac-nuoc-14 quoc-ki-cac-nuoc-15
quoc-ki-cac-nuoc-16 quoc-ki-cac-nuoc-17 quoc-ki-cac-nuoc-18 quoc-ki-cac-nuoc-19 quoc-ki-cac-nuoc-20
quoc-ki-cac-nuoc-21 quoc-ki-cac-nuoc-22 quoc-ki-cac-nuoc-23 quoc-ki-cac-nuoc-24 quoc-ki-cac-nuoc-25
quoc-ki-cac-nuoc-26 quoc-ki-cac-nuoc-27 quoc-ki-cac-nuoc-28 quoc-ki-cac-nuoc-29 quoc-ki-cac-nuoc-30
quoc-ki-cac-nuoc-31 quoc-ki-cac-nuoc-32 quoc-ki-cac-nuoc-33 quoc-ki-cac-nuoc-34 quoc-ki-cac-nuoc-35
quoc-ki-cac-nuoc-36 quoc-ki-cac-nuoc-37 quoc-ki-cac-nuoc-38 quoc-ki-cac-nuoc-39 quoc-ki-cac-nuoc-40
quoc-ki-cac-nuoc-41 quoc-ki-cac-nuoc-42 quoc-ki-cac-nuoc-43 quoc-ki-cac-nuoc-44 quoc-ki-cac-nuoc-45
quoc-ki-cac-nuoc-46 quoc-ki-cac-nuoc-47 quoc-ki-cac-nuoc-48 quoc-ki-cac-nuoc-49 quoc-ki-cac-nuoc-50
quoc-ki-cac-nuoc-51 quoc-ki-cac-nuoc-52 quoc-ki-cac-nuoc-53 quoc-ki-cac-nuoc-54 quoc-ki-cac-nuoc-55
quoc-ki-cac-nuoc-56 quoc-ki-cac-nuoc-57 quoc-ki-cac-nuoc-58 quoc-ki-cac-nuoc-59 quoc-ki-cac-nuoc-60
quoc-ki-cac-nuoc-61 quoc-ki-cac-nuoc-62 quoc-ki-cac-nuoc-63 quoc-ki-cac-nuoc-64 quoc-ki-cac-nuoc-65
quoc-ki-cac-nuoc-66 quoc-ki-cac-nuoc-67 quoc-ki-cac-nuoc-68 quoc-ki-cac-nuoc-69 quoc-ki-cac-nuoc-70
quoc-ki-cac-nuoc-71 quoc-ki-cac-nuoc-72 quoc-ki-cac-nuoc-73 quoc-ki-cac-nuoc-74 quoc-ki-cac-nuoc-75
quoc-ki-cac-nuoc-76 quoc-ki-cac-nuoc-77 quoc-ki-cac-nuoc-78 quoc-ki-cac-nuoc-79 quoc-ki-cac-nuoc-80
quoc-ki-cac-nuoc-81 quoc-ki-cac-nuoc-82 quoc-ki-cac-nuoc-83 quoc-ki-cac-nuoc-84 quoc-ki-cac-nuoc-85
quoc-ki-cac-nuoc-86 quoc-ki-cac-nuoc-87 quoc-ki-cac-nuoc-88 quoc-ki-cac-nuoc-89 quoc-ki-cac-nuoc-90
quoc-ki-cac-nuoc-91 quoc-ki-cac-nuoc-92 quoc-ki-cac-nuoc-93 quoc-ki-cac-nuoc-94 quoc-ki-cac-nuoc-95
quoc-ki-cac-nuoc-101 quoc-ki-cac-nuoc-102 quoc-ki-cac-nuoc-103 quoc-ki-cac-nuoc-104 quoc-ki-cac-nuoc-105
quoc-ki-cac-nuoc-106 quoc-ki-cac-nuoc-107 quoc-ki-cac-nuoc-108 quoc-ki-cac-nuoc-109 quoc-ki-cac-nuoc-110
quoc-ki-cac-nuoc-111 quoc-ki-cac-nuoc-112 quoc-ki-cac-nuoc-113 quoc-ki-cac-nuoc-114 quoc-ki-cac-nuoc-115
quoc-ki-cac-nuoc-116 quoc-ki-cac-nuoc-117 quoc-ki-cac-nuoc-118 quoc-ki-cac-nuoc-119 quoc-ki-cac-nuoc-120
quoc-ki-cac-nuoc-121 quoc-ki-cac-nuoc-122 quoc-ki-cac-nuoc-123 quoc-ki-cac-nuoc-124 quoc-ki-cac-nuoc-125
quoc-ki-cac-nuoc-126 quoc-ki-cac-nuoc-127 quoc-ki-cac-nuoc-128 quoc-ki-cac-nuoc-129 quoc-ki-cac-nuoc-130
quoc-ki-cac-nuoc-131 quoc-ki-cac-nuoc-132 quoc-ki-cac-nuoc-133 quoc-ki-cac-nuoc-134 quoc-ki-cac-nuoc-135
quoc-ki-cac-nuoc-136 quoc-ki-cac-nuoc-137 quoc-ki-cac-nuoc-138 quoc-ki-cac-nuoc-139 quoc-ki-cac-nuoc-140
quoc-ki-cac-nuoc-141 quoc-ki-cac-nuoc-142 quoc-ki-cac-nuoc-143 quoc-ki-cac-nuoc-144 quoc-ki-cac-nuoc-145
quoc-ki-cac-nuoc-146 quoc-ki-cac-nuoc-147 quoc-ki-cac-nuoc-149 quoc-ki-cac-nuoc-150 quoc-ki-cac-nuoc-151
quoc-ki-cac-nuoc-152 quoc-ki-cac-nuoc-153 quoc-ki-cac-nuoc-154 quoc-ki-cac-nuoc-155 quoc-ki-cac-nuoc-156
quoc-ki-cac-nuoc-157 quoc-ki-cac-nuoc-158 quoc-ki-cac-nuoc-159 quoc-ki-cac-nuoc-160 quoc-ki-cac-nuoc-160
quoc-ki-cac-nuoc-162 quoc-ki-cac-nuoc-163 quoc-ki-cac-nuoc-164 quoc-ki-cac-nuoc-165 quoc-ki-cac-nuoc-166
quoc-ki-cac-nuoc-167 quoc-ki-cac-nuoc-168 quoc-ki-cac-nuoc-169 quoc-ki-cac-nuoc-170 quoc-ki-cac-nuoc-171
quoc-ki-cac-nuoc-172 quoc-ki-cac-nuoc-173 quoc-ki-cac-nuoc-174 quoc-ki-cac-nuoc-175 quoc-ki-cac-nuoc-176
quoc-ki-cac-nuoc-177 quoc-ki-cac-nuoc-178 quoc-ki-cac-nuoc-179 quoc-ki-cac-nuoc-180 quoc-ki-cac-nuoc-181
quoc-ki-cac-nuoc-182 quoc-ki-cac-nuoc-183 quoc-ki-cac-nuoc-184 quoc-ki-cac-nuoc-185 quoc-ki-cac-nuoc-186
quoc-ki-cac-nuoc-187 quoc-ki-cac-nuoc-188 quoc-ki-cac-nuoc-189 quoc-ki-cac-nuoc-190 quoc-ki-cac-nuoc-191
quoc-ki-cac-nuoc-192 quoc-ki-cac-nuoc-193 quoc-ki-cac-nuoc-194 quoc-ki-cac-nuoc-195

Một số lá cờ quốc gia, vùng lãnh thổ không là thành viên Liên Hiệp Quốc.

quoc-ki-cac-nuoc-196 quoc-ki-cac-nuoc-197 quoc-ki-cac-nuoc-198 quoc-ki-cac-nuoc-199 quoc-ki-cac-nuoc-200
quoc-ki-cac-nuoc-201 quoc-ki-cac-nuoc-202 quoc-ki-cac-nuoc-203 quoc-ki-cac-nuoc-204 quoc-ki-cac-nuoc-206
quoc-ki-cac-nuoc-207 quoc-ki-cac-nuoc-208 quoc-ki-cac-nuoc-209 quoc-ki-cac-nuoc-210 quoc-ki-cac-nuoc-211
quoc-ki-cac-nuoc-212 quoc-ki-cac-nuoc-213 quoc-ki-cac-nuoc-214 quoc-ki-cac-nuoc-215 quoc-ki-cac-nuoc-216
quoc-ki-cac-nuoc-217 quoc-ki-cac-nuoc-218 quoc-ki-cac-nuoc-219 quoc-ki-cac-nuoc-220 quoc-ki-cac-nuoc-221
quoc-ki-cac-nuoc-222 quoc-ki-cac-nuoc-223 quoc-ki-cac-nuoc-224 quoc-ki-cac-nuoc-225 quoc-ki-cac-nuoc-226
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.2]