Mỗi quốc gia đều sở hữu cho mình một hay nhiều lá cờ đại là biểu trưng cho quốc gia và vùng lãnh thổ. Trên thế giới hiện nay đã ghi nhận hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tồn tại. Mỗi nước sẽ có lá cờ riêng của mình.

Hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua hình ảnh của lá cờ quốc gia của tất cả nước trên thế giới cũng như ý nghĩa của quốc kì đối với một nước.

Quốc kì là gì? Ý nghĩa lá cờ các nước trên thế giới.

Quốc kì hay còn gọi là lá cở của quốc gia là loại cờ được dùng để làm biểu trưng cho 1 quốc gia.

Quốc kì có thể treo ở bất kì nơi nào như: trường học, bệnh viện, khu vực công cộng, cơ quan chính phủ. Một số nước thì quốc kì chỉ được treo ở những khu vực quân sự vào một khoảng thời gian cụ thể.

quoc-ki-01

Quốc kì hay lá cờ các nước xuất hiện từ rất lâu. Vào thời xưa, con người đã biết sử dụng lá cờ để biểu trưng cho một vị lãnh đạo, một lãnh chúa, chúng được sử dụng như một dấu hiệu nhận biết một quốc gia và trong quân sự là sự phân biệt và hiệu lệnh các đạo quân.

Ý nghĩa chính của quốc kì (lá cờ) chính là để phân biệt chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như thông cáo toàn thế giới về sự hiện diện của quốc gia đó.

Tất cả các loại cờ trên thế giới hiện nay.

Hiện nay, trên thế giới các nước thường sử dụng 2 loại quốc kì đó là quốc kì sử dụng đất liền và cờ hiệu trên biển. Mỗi loại lại phân biệt thành 3 loại khác.

Đối với quốc kì sử dụng trên đất liền thì sẽ có 3 loại là cờ dân sự, cờ chính quyền và cờ quân sự. Tùy theo quy định mà sử dụng khác nhau.

quoc-ki-02

Đối với cờ hiệu trên biển cũng sẽ có 3 loại đó là cờ hiệu dân sự, cờ hiệu chính quyền và cờ hiệu quân sự.

Tuy nhiên, một số quốc gia cũng chỉ sử dụng một lá cờ cho tất cả.

Hình ảnh tất cả lá cờ các nước trên thế giới.

quoc-ki-afghanistanquoc-ki-ai-capquoc-ki-cac-nuoc-03quoc-ki-cac-nuoc-04quoc-ki-cac-nuoc-05
quoc-ki-cac-nuoc-06quoc-ki-cac-nuoc-07quoc-ki-cac-nuoc-08quoc-ki-cac-nuoc-09quoc-ki-cac-nuoc-10
quoc-ki-cac-nuoc-11quoc-ki-cac-nuoc-12quoc-ki-cac-nuoc-13quoc-ki-cac-nuoc-14quoc-ki-cac-nuoc-15
quoc-ki-cac-nuoc-16quoc-ki-cac-nuoc-17quoc-ki-cac-nuoc-18quoc-ki-cac-nuoc-19quoc-ki-cac-nuoc-20
quoc-ki-cac-nuoc-21quoc-ki-cac-nuoc-22quoc-ki-cac-nuoc-23quoc-ki-cac-nuoc-24quoc-ki-cac-nuoc-25
quoc-ki-cac-nuoc-26quoc-ki-cac-nuoc-27quoc-ki-cac-nuoc-28quoc-ki-cac-nuoc-29quoc-ki-cac-nuoc-30
quoc-ki-cac-nuoc-31quoc-ki-cac-nuoc-32quoc-ki-cac-nuoc-33quoc-ki-cac-nuoc-34quoc-ki-cac-nuoc-35
quoc-ki-cac-nuoc-36quoc-ki-cac-nuoc-37quoc-ki-cac-nuoc-38quoc-ki-cac-nuoc-39quoc-ki-cac-nuoc-40
quoc-ki-cac-nuoc-41quoc-ki-cac-nuoc-42quoc-ki-cac-nuoc-43quoc-ki-cac-nuoc-44quoc-ki-cac-nuoc-45
quoc-ki-cac-nuoc-46quoc-ki-cac-nuoc-47quoc-ki-cac-nuoc-48quoc-ki-cac-nuoc-49quoc-ki-cac-nuoc-50
quoc-ki-cac-nuoc-51quoc-ki-cac-nuoc-52quoc-ki-cac-nuoc-53quoc-ki-cac-nuoc-54quoc-ki-cac-nuoc-55
quoc-ki-cac-nuoc-56quoc-ki-cac-nuoc-57quoc-ki-cac-nuoc-58quoc-ki-cac-nuoc-59quoc-ki-cac-nuoc-60
quoc-ki-cac-nuoc-61quoc-ki-cac-nuoc-62quoc-ki-cac-nuoc-63quoc-ki-cac-nuoc-64quoc-ki-cac-nuoc-65
quoc-ki-cac-nuoc-66quoc-ki-cac-nuoc-67quoc-ki-cac-nuoc-68quoc-ki-cac-nuoc-69quoc-ki-cac-nuoc-70
quoc-ki-cac-nuoc-71quoc-ki-cac-nuoc-72quoc-ki-cac-nuoc-73quoc-ki-cac-nuoc-74quoc-ki-cac-nuoc-75
quoc-ki-cac-nuoc-76quoc-ki-cac-nuoc-77quoc-ki-cac-nuoc-78quoc-ki-cac-nuoc-79quoc-ki-cac-nuoc-80
quoc-ki-cac-nuoc-81quoc-ki-cac-nuoc-82quoc-ki-cac-nuoc-83quoc-ki-cac-nuoc-84quoc-ki-cac-nuoc-85
quoc-ki-cac-nuoc-86quoc-ki-cac-nuoc-87quoc-ki-cac-nuoc-88quoc-ki-cac-nuoc-89quoc-ki-cac-nuoc-90
quoc-ki-cac-nuoc-91quoc-ki-cac-nuoc-92quoc-ki-cac-nuoc-93quoc-ki-cac-nuoc-94quoc-ki-cac-nuoc-95
quoc-ki-cac-nuoc-101quoc-ki-cac-nuoc-102quoc-ki-cac-nuoc-103quoc-ki-cac-nuoc-104quoc-ki-cac-nuoc-105
quoc-ki-cac-nuoc-106quoc-ki-cac-nuoc-107quoc-ki-cac-nuoc-108quoc-ki-cac-nuoc-109quoc-ki-cac-nuoc-110
quoc-ki-cac-nuoc-111quoc-ki-cac-nuoc-112quoc-ki-cac-nuoc-113quoc-ki-cac-nuoc-114quoc-ki-cac-nuoc-115
quoc-ki-cac-nuoc-116quoc-ki-cac-nuoc-117quoc-ki-cac-nuoc-118quoc-ki-cac-nuoc-119quoc-ki-cac-nuoc-120
quoc-ki-cac-nuoc-121quoc-ki-cac-nuoc-122quoc-ki-cac-nuoc-123quoc-ki-cac-nuoc-124quoc-ki-cac-nuoc-125
quoc-ki-cac-nuoc-126quoc-ki-cac-nuoc-127quoc-ki-cac-nuoc-128quoc-ki-cac-nuoc-129quoc-ki-cac-nuoc-130
quoc-ki-cac-nuoc-131quoc-ki-cac-nuoc-132quoc-ki-cac-nuoc-133quoc-ki-cac-nuoc-134quoc-ki-cac-nuoc-135
quoc-ki-cac-nuoc-136quoc-ki-cac-nuoc-137quoc-ki-cac-nuoc-138quoc-ki-cac-nuoc-139quoc-ki-cac-nuoc-140
quoc-ki-cac-nuoc-141quoc-ki-cac-nuoc-142quoc-ki-cac-nuoc-143quoc-ki-cac-nuoc-144quoc-ki-cac-nuoc-145
quoc-ki-cac-nuoc-146quoc-ki-cac-nuoc-147quoc-ki-cac-nuoc-149quoc-ki-cac-nuoc-150quoc-ki-cac-nuoc-151
quoc-ki-cac-nuoc-152quoc-ki-cac-nuoc-153quoc-ki-cac-nuoc-154quoc-ki-cac-nuoc-155quoc-ki-cac-nuoc-156
quoc-ki-cac-nuoc-157quoc-ki-cac-nuoc-158quoc-ki-cac-nuoc-159quoc-ki-cac-nuoc-160quoc-ki-cac-nuoc-160
quoc-ki-cac-nuoc-162quoc-ki-cac-nuoc-163quoc-ki-cac-nuoc-164quoc-ki-cac-nuoc-165quoc-ki-cac-nuoc-166
quoc-ki-cac-nuoc-167quoc-ki-cac-nuoc-168quoc-ki-cac-nuoc-169quoc-ki-cac-nuoc-170quoc-ki-cac-nuoc-171
quoc-ki-cac-nuoc-172quoc-ki-cac-nuoc-173quoc-ki-cac-nuoc-174quoc-ki-cac-nuoc-175quoc-ki-cac-nuoc-176
quoc-ki-cac-nuoc-177quoc-ki-cac-nuoc-178quoc-ki-cac-nuoc-179quoc-ki-cac-nuoc-180quoc-ki-cac-nuoc-181
quoc-ki-cac-nuoc-182quoc-ki-cac-nuoc-183quoc-ki-cac-nuoc-184quoc-ki-cac-nuoc-185quoc-ki-cac-nuoc-186
quoc-ki-cac-nuoc-187quoc-ki-cac-nuoc-188quoc-ki-cac-nuoc-189quoc-ki-cac-nuoc-190quoc-ki-cac-nuoc-191
quoc-ki-cac-nuoc-192quoc-ki-cac-nuoc-193quoc-ki-cac-nuoc-194quoc-ki-cac-nuoc-195

Một số lá cờ quốc gia, vùng lãnh thổ không là thành viên Liên Hiệp Quốc.

quoc-ki-cac-nuoc-196quoc-ki-cac-nuoc-197quoc-ki-cac-nuoc-198quoc-ki-cac-nuoc-199quoc-ki-cac-nuoc-200
quoc-ki-cac-nuoc-201quoc-ki-cac-nuoc-202quoc-ki-cac-nuoc-203quoc-ki-cac-nuoc-204quoc-ki-cac-nuoc-206
quoc-ki-cac-nuoc-207quoc-ki-cac-nuoc-208quoc-ki-cac-nuoc-209quoc-ki-cac-nuoc-210quoc-ki-cac-nuoc-211
quoc-ki-cac-nuoc-212quoc-ki-cac-nuoc-213quoc-ki-cac-nuoc-214quoc-ki-cac-nuoc-215quoc-ki-cac-nuoc-216
quoc-ki-cac-nuoc-217quoc-ki-cac-nuoc-218quoc-ki-cac-nuoc-219quoc-ki-cac-nuoc-220quoc-ki-cac-nuoc-221
quoc-ki-cac-nuoc-222quoc-ki-cac-nuoc-223quoc-ki-cac-nuoc-224quoc-ki-cac-nuoc-225quoc-ki-cac-nuoc-226
Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 3.8]