Đơn vị thi công: Công ty nội thất Phát Bình Minh

Địa điểm thi công: Hòa Xuân – Cẩm Lệ – Đà Nẵng

Hạng mục thi công: 

  • Tranh dán trần 3D

Khối lượng thi công: 30m2

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Hình ảnh hoàn thiện công trình.

tranh-dan-tran-21

tranh-dan-tran-01

tranh-dan-tran-23

tranh-dan-tran-22

tranh-dan-tran-05

tranh-dan-tran-04

tranh-dan-tran-03

tranh-dan-tran-02